Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja podjetja Jodito-F d.o.o. so  sestavljeni v skladu z Zakonom o zaščiti kupca in mednarodnim kodeksom poslovanja.

Kupec potrjuje, da je v popolnosti seznanjen in da soglaša s tekstom v splošnih pogojih poslovanja, ki so objavljeni na tej internetni strani podjetja Jodito-F d.o.o.

1. PODATKI PONUDNIKA
Prodajo prek interneta opravlja podjetje JODITO-F trgovina in storitve d.o.o., Graščinska cesta 4, 3312 Prebold.
Podjetje je je davčni zavezanec  DŠ: SI 18616232

2. DOSTOPNOST INFORMACIJ
Prodajalec se obvezuje da bo kupcu v vsakem trenutku dostavil naslednje informacije:

  • identiteto podjetja (naziv in kraj podjetja, ID za DDV),
  • podatke za kontakt, s katerim lahko koristniku omogoča hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
  • karakteristike artiklov,
  • dostopnost artiklov (vsak proizvod, ki se ponuja preko internetne prodaje, bi moral biti dostopen v razumnem roku),
  • predmeti dostave (način, mesto in rok dostave),
  • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene ter prikazane na način ali vsebujejo DDV in stroške prevoza,
  • način plačila in strošek dostave,
  • rok v katerem je še vedno mogoče odstopiti od pogodbe, pogoji odstopa, kot tudi informacije o tem v kakšnem primeru kupec nosi kakršne koli stroške v zvezi z vrnitvijo pošiljke ali določenega proizvoda.

3. NAROČANJE
Kupec je odgovoren za točnost podatkov, ki jih poda med naročanjem. Ponudnik ni odgovoren za eventuelne napake pri dostavi zaradi napačno navedenega naslova.
Ko pošlje naročilo, bo kupec prek maila dobil naročilo (račun). Naročilo (račun) se v elektronski obliki hrani na strežniku in je kupcu v vsakem trenutku dostopen na njegovom profilu.

4. ODPREMA POŠILJKE NA OSNOVI NAROČILA, kot je navedeno v določbah za dostavo

5. PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA
Kupec ima pravico v roku 14 dni od prevzema blaga ponudnika obvestiti (preko e-pošte na info@elektricni-pastir.si) da odstopa od naročila, ne glede na razlog odstopa. Strošek, ki ga kupec v primeru odstopa od naročila je strošek transporta, če je blago nepoškodovano in zapakirano v originalni embalaži. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 30 dni od obvestila o odpovedi naročila (nakupa). Če blago ni zapakirano v originalno embalažo, se vrnjeni znesek zmanjša za 10% in če je blago poškodovano, se vrnjeni znesek zmanjša za najmanj 20%.
Vrnjeno blago mora biti vrnjeno nepoškodovano in v enaki količini razen če je uničeno ali izgubljeno in da kupec za to ni odgovoren.
Vrnjeni znesek nakazila bo izvršen najkasneje v roku deset (10) dni od prejema vrnjenega blaga. Vrnitev kupoprodajnega zneska se izvrši na tekoči račun kupca, ki je naveden ob vrnjenem blagu.
Blago je potrebno vrniti prodajalcu na naslov: Jodito-F d.o.o., Graščinska cesta 4, 3312 Prebold.

6. CENE
Cene so v € (EUR) z DDV. Cena, ki je navedena pri posameznem artiklu ne vsebuje stroške dostave.
Cena, ki se izpisuje na koncu naročila je končna cena, ki vsebuje tudi stroške dostave.
Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen. Veljavna je tista cena, ki je objavljena na dan naročila, na dan zaključka realizacije naročila in pošiljanja naročenega blaga.

7. PLAČILNI POGOJI, kot je navedeno v odločbi pri pogojih plačila

8. REKLAMACIJE IN SPORI
Ponudnik je dolžan, da vzpostavi učinkovit sistem obdelave reklamacij. Ponudnik si bo prizadeval, da v najkrajšem možnem roku obdela morebitno reklamacijo in da o tem obvesti kupca.
Dostavljeno blago je last ponudnika do popolne poravnave vseh terjatev iz poslovnega razmerja. S poslovanjem preko tekočega računa zadržana lastninska pravica  predstavlja način zavarovanja salda upnika. Če je plačilo izvršeno prek plačilnega mesta, ki nam je dolžno posredovati plačilo, je ponudnik še naprej lastnik blaga v njeni prvotni in obdelani obliki vse dokler priliv kupoprodajnega zneska ne bo evidentiran na računu pošiljatelja. Obveza plačila se kupcu odstani po tem, ko je priliv zneska celotnega nakupa evidentiran na našem računu.
V primeru vračila prevzetega artikla s starni kupca se kupec obvezuje, da bo dostavljeno blago vrnil najkasneje v roku deset (10) dni od prevzema potrdila o potrditvi reklamacije s strani prodajalca. Prodajalec zadrži 20% kupoprodajnega zneska za oslabitev vrednosti blaga. Če kupac ne vrne blaga v predvidenem roku, mu bo prodajalec zaračunal 50% vrednosti blaga zaradi oškodovanja poslovanja.     

Vedno si bomo prizadevali za mirno in sporazumno reševanje  morebitnih sporov.

9. ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV
Varovanje osebnih podatkov
Ponudnik se zavezuje, da bo trajno varoval vse osebne podatke uporabnika. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Osebni podatki naših uporabnikov so eno od področij, ki mu posvečamo izjemno skrb in pozornost.
Upravitelj Spletne trgovine mojster-piva.si Jodito-F, d.o.o (upravitelj), je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.
Za potrebe poslovanja spletna trgovina zbira naslednje uporabnikove podatke:
- ime in priimek,
- naslov in kraj bivanja,
- e-poštni naslov,
- uporabniško ime,
- geslo v šifrirani obliki,
- morebitno telefnosko številko
- ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesejo v obrazce na spletnem mestu.
Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ne odgovarjamo.
Za potrebe zagotavljanja varnosti se zbirajo tudi IP-naslovi, prek katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. V uporabnikov računalnik lahko spletna trgovina shrani tudi nekatere trajne piškotke: identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje ob naslednjem obisku), in štirje piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta). Vsi omenjeni podatki, razen piškotkov, se trajno shranijo v strežniku spletne trgovine. Piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa se trajno sharnijo v računalnik obiskovalca.

Upravitelj spletne trgovine lahko podatke v anonimizirani združeni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Upravitelj spletne trgovine podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo posredoval nepooblaščenim osebam. Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije) bomo zaupali le uporabnikov naslov za dostavo. Z uporabnikom bomo stopili v stik prek sredstev komunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.
Razkrivanje osebnih podatkov v izjemnih primerih Podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo v spletni trgovini, bomo razkrili samo, če je taka obveznost zakonsko določena ali v dobri veri, da je takšno ukrepane potrebno za sodne postope ali postopke pred drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov spletne trgovine.

Shranjevanje pogodb oz. računov, sklenjene pogodbe oz. račun in naročili shrani podjetje na svojem sedežu (Jodito-F d.o.o., Graščinska c. 4, 3312 Prebold). Če želi kupec dostopati do shranjenih podatkov, se lahko na nas obrne prek e-poštnega naslova info@jodito-f.si ali telefonske številke 041 288 402. .